Visie

HPGM wil een platform zijn voor de verschillende organisaties, NGO’s, dorpsverenigingen/ kumpulans in Nederland met als doel om activiteiten, projecten op het terrein van ontwikkelingshulp richting Indonesië, specifiek de Molukken te coördineren. Zo kunnen inzichten, expertise en ervaring van de verschillende groepen worden gedeeld en evt. in projecten samengebracht en initiatieven gebundeld. De HPGM laat de verantwoording bij de initiatiefnemers. Zij coördineert initiatieven, zonder de verantwoordelijkheid van het voorstel/projectplan naar zich toe te trekken, legt contacten en ondersteunt waar mogelijk met haar netwerk en expertise.

Comments are closed