Doelstelling

De Holland Participatie Groep voor de Molukken(HPGM)  stelt zich ten doel om een platform te zijn voor m.n. Molukse NGO’s, de Nederlandse en Indonesische overheid als ook het bedrijfsleven waar kennis, ervaring en middelen samenkomen om te komen tot:

1: strategisch economische en zakelijke samenwerkingsverbanden voor Molukse organisaties, NGO’s, dorpsverenigingen/kumpulans in Nederland), Nederlandse en Indonesische overheid en het bedrijfsleven

2: het tot stand brengen van bilaterale samenwerking tussen partijen om op de Molukken economische groei te bevorderen en daarmee het welzijn van de bevolking

3: het uitnodigen van ondernemers, investeerders uit Nederland, Indonesië en mogelijk ook andere landen om deel te nemen in ontwikkeling programma’s, projecten in verschillende sectoren t.b.v. de Molukken zoals:

  • Samenlevingsopbouw
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Landbouw
  • Visserij
  • Water
  • Industrie
  • Energie
  • Toerisme
  • Infrastructuur

4: het tot stand brengen van bilaterale samenwerking dat direct van invloed is op het welzijn van de bevolking van de Molukken zowel door samenwerking tussen overheden en particuliere initiatieven als ook het coördineren van particuliere initiatieven.

De doelen van deze samenwerkingsvorm zijn vooral van strategische aard. Zo kan door samenwerking het bereik van de organisatie behoorlijk vergroot worden.

Comments are closed