1e themadag

Op zaterdag 13 juni 2012 organiseerde de HPGM haar eerste themabijeenkomst. Centraal stond de samenwerking tussen organisaties van Molukse origine in Nederland, m.n. ngo’s  die zich op de Molukken richten en daar veelal ook actief zijn. Inleidingen werden verzorgd  door dhr. D. Tomatala(stichting Mamana, dhr. Pattipeilohij(SWPI – stichting welzijnsprojecten Indonesië) en dhr. Bernardus (Buat). In de inleidingen werd m.n. de nadruk gelegd op samenwerking en hoe die in samenwerking in de Holland Participatie Groep voor Maluku(HPGM) vorm zou kunnen krijgen. Vooral omdat is gebleken in de eerste gesprekken met diverse  personen van verschillende organisaties dat er hieraan behoefte bestaat. Het was  voor de deelnemers een  zinvolle dag waarbij werd aangegeven dat er een behoeft bestond aan een vervolg. De organisator van die dag, de HPGM, gaf aan dat hieraan gehoor zal worden gegeven.

Comments are closed